home phone map mailinfo@ostimteknopark.com.tr

OSTİM YATIRIM AĞI PLATFORMU

Ostim Yatırım Ağı Platformu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından onaylanarak akredite ağlar arasına katılmış
Türkiye’nin sayılı bireysel katılım yatırımcısı (BKY) ağlarından biridir.
Yatırımcı ve girişimcileri OSTİM Yatırım Ağı Platformu’nda
buluşturarak katma değer yaratmaya devam ediyoruz.

AMAÇ:

Girişimcileri anlamak, girişimcileri onların gereksinimlerine göre bilgilendirmek ve hazırlamaktır. Melek yatırımcıların da güçlü, zayıf ve özgün yanları vardır. Önemli olan onlar arasındaki farkları takdir etmek ve girişimcileri onların dilinde konuşmaya hazırlamaktır.

GİRİŞİMCİLERE

• Melek yatırımın avantaj ve dezavantajı konusunda firmaları bilgilendirerek karar vermelerine yardımcı olmak
• Girişimcileri yatırımcı sunumlarına hazırlamak
• Girişimcilerin due dilligence (durum tespiti) süreçlerine destek olmak

YATIRIMCILARA

• Yatırımcıları iyi ve verimli bir yatırım süreci yönetmeleri konusunda bilgilendirmek
• Yatırımcı türünü ve iş uzmanlıklarını iyi anlayarak etkin yönlendirmeler yapmak
• Çıkış stratejileri konusunda bilgilendirmeler yapmak

EŞLEŞME-EŞLEŞTİRME SÜRECİ

• Girişimci ve yatırımcıları iyi anlayarak uygun girişimci-yatırımcı eşleşmesini sağlamak
• Yatırımlarda adil değerleme, uygulanabilirlik ve netlik konularına dikkat edilmesini sağlamak
• Platformu online çağrı sistemi olarak yönetmek